KŘTITELNICE S NEJSTARŠÍM ERBEM OPOLÍ

fot. Rafał Nosal

Poslechněte si nahrávku

Masivní, osmiúhelníková gotická křtitelnice, kterou před sebou vidíte, je v opolské katedrále výjimečnou památkou, protože se jedná zároveň o památku nejstarší. Je to také nejstarší křtitelnice ve městě a jedna z nejcennějších památek kamenického umění v Horním Slezsku. Byla vyrobena z pískovce a vápence již v 15. století.

Křtitelnice je němým svědkem dějin, který celá staletí sloužil přijímání do katolické církve dalších a dalších generací obyvatel města a nejen jich. Je zapotřebí zmínit, že ještě v první polovině 20.století byl opolský kolegiátní kostel farním kostelem nejen pro Opolí, ale také pro mnoho okolních obcí.

Na kamenné číši křtitelnice jsou vidět dva erby – erb knížectví Opolsko-ratibořského a erb Opolí. Jedná se bez pochyby o nejstarší zobrazení erbu města. Najdeme na něm polovinu piastovského orla, s odkazem na opolské vládce města a polovinu kříže, s odkazem na relikvie svatého Kříže, které proslavily zdejší kolegiátní kostel. Níže je pak umístěna osobní značka kameníka. Křtitelnice je důkazem hojnosti posledního z opolských Piastovců, knížete Jana Dobrého.

Donedávna stála historická křtitelnice u vchodu do opolské katedrály, v kapli sv. Jana Nepomuckého. Během rekonstrukce kaple byla kamenná památka přenesena blíže hlavnímu oltáři, do severní lodě katedrály. Dnes stojí před oltářem svaté Trojice a opět slouží dalším generacím, které se zde – prostřednictvím milosti křtu svatého - stávají součástí společenství církve.

Je ale zapotřebí zmínit, že chybělo málo a tato historická perla by v Opolí nebyla….

V roce 1850, bylo kvůli špatnému stavu křtitelnice rozhodnuto o tom, že bude z chrámu odstraněna. Byla nahrazena novou, neogotickou, mramorovou křtitelnicí, která byla vyrobena v roce 1849. Stará křtitelnice pak byla umístěna do farní zahrady.

Ležela tam dlouhá desetiletí. Byla náhodně objevena až v roce 1963, při provádění úklidových prací během realizace rekonstrukce katedrály, před oslavou milénia křtu Polska.

V roce 1966 se pak po celkové renovaci křtitelnice vrátila zpět do katedrály. Zpočátku byla umístěna v suterénu severní věže. V roce 2009 prošla znovu renovací, která ji navrátila její původní krásu. Dnes těší zrak nejen věřících, ale i velkého počtu turistických návštěvníků a… historiků.