Před renovací

Seznam projektů

Rozsah prací

Pro média

Kronika wydarzeń

Filary południowe
červen 18, 2021

Kontynuując prace we wnętrzu Katedry, ks.

Filary południowe
červen 15, 2021

Kontynuując prace we wnętrzu Katedry, ks.

Filary południowe
červen 8, 2021

Kontynuując prace we wnętrzu Katedry, ks.

Filary południowe
červen 1, 2021

Kontynuując prace we wnętrzu Katedry, ks.

Filary południowe
květen 21, 2021

Kontynuując prace we wnętrzu Katedry, ks.

Podpořte rekonstrukci katedrály

Po mnoho let katedrální farnost  Povýšení Svatého Kříže provádí řadu konzervátorských prací za účelem ochrany historické hodnoty chrámu. Pro zlepšení jejich efektivity byla 1. ledna 2015 zřízena Kapitula Obnovení Opolské Katedrály, jejímž cílem je podpora aktivit, které propagují myšlenku rekonstrukce kostela.

Peníze na rekonstrukci katedrály je možné zasílat na účet:
Katedrální farnost Povýšení Svatého Kříže, pl. Katedralny 2, 45-005 Opole.

Bank BGŻ S.A. pobočka Opole
č. účtu: 91 2030 0045 1110 0000 0276 5780
IBAN: PL 04 2030 0045 3110 0000 0031 2380

SWIFT (BIC): GOPZPLPW

Název platby:Dar pro náboženské účely - renovace Opolské katedrály

Mše svaté za dárce a všechny podporovatele rekonstrukce Opolské katedrály se konají každou sobotu v 7:00 hodin.

Z úcty k minulosti, postarejme se o budoucnost