Wykaz projektów

Wykaz projektów realizowanych przez Parafię Katedralną

  PREZENTACJA NR 1

 

W 2015 r. Parafia Katedralna rozpoczęła kompleksową realizację prac renowacyjnych i konserwatorskich mających na celu doprowadzenie elewacji i wnętrza świątyni do prawidłowego stanu technicznego, podniesienie bezpieczeństwa i estetyki kościoła oraz zachowanie jego materialnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Ważnym zapleczem finansowym w tym względzie są środki finansowe pozyskane z dotacji oraz darowizn osób i podmiotów zaangażowanych w to wielkie dzieło. Wykaz realizowanych projektów przedstawia się następująco:

Realizacja projektów

Opracowanie wniosków o dotacje oraz koordynacja projektów wraz z ich rozliczeniem realizowana jest przez Biuro Koordynacji Projektów Diecezji Opolskiej.

Kontakt:

Beata Balicka-Błagitka – Dyrektor Biura
Agnieszka Węsiora – Wicedyrektor Biura
e-mail: biuroprojektow@diecezja.opole.pl

Wszystkie zakończone prace zostały protokolarnie odebrane przez członków Komisji Konserwatorskiej i zatwierdzone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Realizacja projektów przebiegała zgodnie z zakresem rzeczowym i harmonogramem. Projekty zostały rozliczone w sposób prawidłowy.

Z szacunku dla przeszłości zadbajmy o przyszłość