Do pobrania

Publikacje

Historia zapisana w murach

Renowacja i konserwacja katedry

Sanierung des Doms zum Heiligen Kreuz

The witness of the multiculturalism of the Opole region

Svědectví o kulturní pestrosti opolského regionu

Do pobrania

PREZENTACJA NR 1

ULOTKA

PLAKAT

BANER

Materiały prasowe do pobrania

Konferencja prasowa - 16.05.2019

Konserwacja i renowacja elewacji prezbiterium Katedry
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu

Konferencja prasowa - 16.05.2019

Konserwacja i aranżacja konserwatorska odsłoniętych ceglanych wątków ścian, filarów międzynawowych i żeber sklepiennych wnętrza Bazyliki Katedralnej
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu

Konferencja prasowa - 15.11.2017

Regotyzacja – ekspozycja gotyckich wątków ceglanych ścian,
filarów międzynawowych i żeber sklepiennych

Z szacunku dla przeszłości zadbajmy o przyszłość