Po renowacji

RENOWACJA KATEDRY OPOLSKIEJ

Z szacunku dla przeszłości zadbajmy o przyszłość