Filary południowe

Kontynuując prace we wnętrzu Katedry, ks. Waldemar Klinger - proboszcz parafii Katedralnej, podpisał umowę na realizację prac konserwatorskich w obrębie filarów południowych.

Dotacje na ten cel zostały przyznane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Funduszu Kościelnego oraz z Urzędu Miasta Opola. Prace potrwają do listopada bieżącego roku.