Dziękujemy za udział w 5. koncercie z serii Organowe Inspiracje

Szanowni Państwo

Odbył się piąty koncert z serii „Organowe Inspiracje – Muzyczna Trzynastka”. Wystąpiła przed nami Pani Brygida Tomala – absolwentka Wydziału Instrumentalnego w klasie organów oraz Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Katowicach. Studia podyplomowe z organów ukończyła u prof. J. Gembalskiego. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich u U. Spang-Hanssena, A. Röβler i D. Titteringtona. Koncertuje w kraju, uczestnicząc w licznych festiwalach muzyki organowej i kameralnej, m.in.: „Muzyka Organowa w Katedrze” i „Festiwal Bachowski” w Katowicach, „Muzyka w Starym Opactwie” w Rudach, „Międzynarodowe Dni Muzyki Kameralnej i Organowej” w Bielsku-Białej, „Międzynarodowy Festiwal Organowy im. ks. A. Chlondowskiego” w Zabrzu, „Koncerty Organowe w Konwikcie” w Tarnowskich Górach. Na swoim koncie ma również wiele koncertów związanych z poświęceniem nowych organów na terenie diecezji  gliwickiej, a także w Niemczech (Düren). Prowadzi klasę organów w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Katowicach i Diecezjalnej Szkole Muzycznej w Gliwicach. Jest także wykładowczynią w Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach oraz w Akademii Muzycznej w Katowicach. Jako organistka związana jest z parafią św. Anny w Babicach, gdzie prowadzi również chór, wielokrotnie nagradzany na konkursach muzyki sakralnej. Jest członkinią Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej w Katowicach oraz Diecezjalnej Komisji ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej w Gliwicach.  W 2012 r. nagrała siódmą płytę z cyklu „Organy Śląska Opolskiego”.

Nasz kościół katedralny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu oraz kontekst liturgiczny, związany z niedawno rozpoczętym okresem Wielkiego Postu, zainspirował wykonawczynię do umieszczenia w programie utworów związanych z treściami pasyjnymi.

Dziękujemy Państwu za przybycie i bardzo życzliwe przyjęcie występu artystki – Pani Brygidy Tomali. Niebagatelną rolę przy prezentacji utworów organowych odgrywa również osoba wspomagająca artystkę przy rejestracji dzieła (przede wszystkim włączanie i wyłączanie głosów). Pani Brygidzie pomagała - Pani Izabela Jarząbek.

Chcemy również podziękować opolskim mediom za promocję wydarzenia.

Już dzisiaj zapraszam na szósty koncert w ramach „Organowych Inspiracji – Muzycznej Trzynastki”, którego wykonawczynią będzie Pani Julianna Petzuch – pedagog w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Opolu.

A więc do zobaczenia 28 marca – w Niedzielę Palmową.