Konferencja prasowa

W dniu 29.09.2020 roku odbyła się konferencja prasowa na temat efektów działań miękkich w projektach oraz wprowadzonych udogodnień dla osób niepełnosprawnych w Katedrze Opolskiej. Mediom zostały przekazane informacje dotyczące:

- Pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących

- Powiększalnika dla osób niedowidzących

- Systemu przewodników audio oraz kodów QR z udogodnieniami dla osób niedosłyszących i niedowidzących

- Publikacji na temat prac konserwatorskich we wnętrzu katedry pt. Historia zapisana w murach

- Folderów w czterech wersjach językowych obrazujących efekty prac konserwatorskich we wnętrzu katedry

- Punktu Informacji Pielgrzymkowo - Turystycznej Porta Cathedralis.

 

Po konferencji prasowej informacja ukazała się w następujących mediach: NTO, DOXA, GOŚĆ Opole, Opole TVP,

https://nto.pl/opolska-katedra-przyjazna-turystom-oraz-osobom-niepelnosprawnym/ar/c1-15205598

http://doxa.fm/slider/udogodnienia-dla-niepelnosprawnych-w-katedrze/

https://opole.gosc.pl/doc/6548040.Ulatwienia-dla-turystow-i-niepelnosprawnych

https://opole.tvp.pl/50096753/kurier-opolski-29-wrzesnia-2020-zobacz-program

https://radio.opole.pl/index.php?idp=100&szukaj=&s=1&idx=343364