Piękno Opolskiej Katedry

Po odsłonięciu nowego oblicza ściany północnej Opolskiej Katedry pokazuje nam się widok historycznych uwarunkowań powstawania świątyni.

Kilka słów na ten temat przedstawiają nam specjaliści zajmujący się pracami konserwatorskimi oraz księża nadzorujący całość renowacji Katedry.

TVP Opole, Oblicza Wiary

https://opole.tvp.pl/40242995/oblicza-wiary-odc-130

Radio Doxa