Odbiór filarów południowych

Przez ostatnie kilka miesięcy byliśmy świadkami renowacji filarów nawy południowej katedry. Prace realizowane były w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Kościelnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu Miasta Opola oraz  środków własnych parafii.

Na podstawie stanu zachowania poszczególnych części filarów międzynawowych oraz występujących materiałów można było określić zasadnicze procesy destrukcyjne, które doprowadziły w większości do znacznego zniszczenia materiałów budowlanych, głównie mineralnych. Opłaszczowanie filarów grubymi nawarstwieniami tynków nie tylko zmieniło niekorzystnie estetykę wnętrza kościoła, ale w dalszej konsekwencji doprowadziło do zawilgocenia dolnych przyposadzkowych partii murów i widocznej miejscami dezintegracji cegieł.

Realizacja projektu pozwoliła zdjąć całość tynków z poszczególnych filarów. Dzięki temu ukazała nam się piękna ceglana faktura filarów.