Prace przygotowawcze

Jak przy każdym remoncie, należy odpowiednio zabezpieczyć elementy, które nie mogą ulec zniszczeniu podczas prowadzonych prac. Wraz ze stawianiem rusztowań zabezpieczono zatem obrazy, epitafia, prezbiterium, ławki, organy oraz ołtarz Matki Boskiej Opolskiej.

Ogromne wrażenie zrobił na nas potężny baner ze zdjęciem odzwierciedlającym widok całości ołtarza Katedry. Z daleka nie dostrzega się różnicy pomiędzy oryginalnym ołtarzem a jego fotograficzną kopią.