Podpisanie umowy z głównym wykonawcą

Wnętrze Katedry doczekało się rozpoczęcia prac konserwatorskich. W dniu dzisiejszym została podpisana umowa z Konsorcjum firm:

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie - Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa
  • Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki – Lider Konsorcjum, Delegatura w Krakowie J. Lea 27-29, 30-052 Kraków
  • KAMEX Konserwacja Obiektów Zabytkowych - Podłęże Nr 133, 32-003 Podłęże - będącym głównym wykonawcą prac.

Umowa została asygnowana przez reprezentantów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie rektora prof. Adama Myjaka i zastępcę dyrektora MIKiRDS Delegatury ASP w Krakowie prof. Ireneusza Płuskę oraz Proboszcza Parafii Katedralnej ks. Waldemara Klingera.

Projekt „Świadek wielokulturowości Regionu Opolskiego. Renowacja i konserwacja wnętrza Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2013-2020. Mamy nadzieję, że regotyzacja wnętrza Katedry przywróci jej historyczno-kulturową świetność odzwierciedlającą architekturę sakralną średniowiecznego Śląska.