Kapituła Odnowy Katedry

Out of respect for the past, let's take care of the future

Kierując się odpowiedzialnością i troską o naszą wspólną spuściznę duchową i materialną, z dniem 1 stycznia 2015 roku dekretem Biskupa Opolskiego została powołana do życia Kapituła Odnowy Katedry Opolskiej. Celem Kapituły jest podjęcie działań promujących dzieło odnowy Katedry oraz poszukiwanie źródeł jej współfinansowania. Kapituła posiada charakter społeczny. Została ukonstytuowana dzięki integracji różnorodnych środowisk społecznych: kościelnych, biznesu, stowarzyszeń i instytucji, mediów, uczelni wyższych, mecenasów kultury i sztuki, artystów oraz innych. W liście do mieszkańców diecezji biskup opolski ks. Andrzej Czaja napisał:

Support the renovation of the Cathedral

Contributions for the renovation of the Cathedral can be transferred to the following bank account:

Parafia Katedralna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego | Pl. Katedralny 2, 45-005 Opole

Bank BGŻ S.A. in Opole

bank account number: 91 2030 0045 1110 0000 0276 5780

IBAN: PL 04 2030 0045 3110 0000 0031 2380

SWIFT (BIC): GOPZPLPW

Transfer title: „Donation for religious cult purposes – RENOVATION OF THE CATHEDRAL IN OPOLE]”*

*Darowiznę można odliczyć od podstawy opodatkowania (dochodu) w rocznym rozliczeniu PIT lub CIT

DOKUMENTY

Aby dołączyć do grona członków Kapituły należy zapoznać się z jej Regulaminem, wypełnić Deklarację wsparcia dzieła odnowy Katedry i przesłać ją na adres:

REGULAMIN

DEKLARACJA

LIST INTENCYJNY

Out of respect for the past, let's take care of the future