Ściana północna po konserwacji

Wiele godzin mozolnej pracy konserwatorskiej przyniosło wreszcie oczekiwane efekty. Po ściągnięciu rusztowań, wewnętrzna ściana północna Katedry Opolskiej zajaśniała pięknem odkrytych cegieł. Nie ma już dawnych tynków, które ogarniały szarością całą świątynię.

Odczyszczone wątki, uzupełnione partie cegieł, uzupełnione ubytki spoin nadały jej dostojności i przywróciły dawną świetność historyczną, kulturową i artystyczną.