Postęp Prac

W marcu b.r. zakończono prace konserwatorskie przy sklepieniach nawy północnej Katedry. Odczyszczono powierzchnie wysklepek żeber i spływów sklepiennych, uzupełniono ubytki tynków wysklepek i profili żeber i spływów, wzmocniono osłabione partie tynków, scalono kolorystycznie powierzchnie tynków wysklepek oraz żeber i spływów imitujących kolorystykę kształtek ceglanych ze spoinowaniem. Na ścianie nawy północnej odczyszczono wątki ceglane, usunięto też przemurowania wykonane cegłą maszynową (współczesną). Zniszczone partie cegieł uzupełniono poprzez tzw. szpałdowanie wątków ściany, uzupełnianie ubytków poszczególnych cegieł, uzupełnienie ubytków spoin. Pierwsze efekty prac, odebrane komisyjnie, można już podziwiać w naszej Katedrze. Mamy nadzieję, że dzięki dalszej renowacji świątynia odzyska dawny swój blask.